Onderzoek

  • Onderzoek: Gepromoveerd op ‘The Neuropsychiatry of Dementia, psychometrics, clinical implications and outcome’
  • Lopend onderzoek: de ontwikkeling van Nederlandstalige meetinstrumenten en beslisboommodellen om psychiatrische en gedragsproblematiek bij (zeer) vroege vormen van dementie zorgvuldig in kaart te brengen en te kunnen behandelen